ArticleAster Proteinů Usnadnit Nonvesicular Plazmatické Membrány do ER Cholesterolu Dopravy v Savčí Buňky

základní mechanismy sterolů dopravy v savčích buňkách jsou špatně pochopil. Zejména není známo, jak je cholesterol internalizovaný z HDL zpřístupněn buňce pro skladování nebo modifikaci. Zde popisujeme tři er-rezidentní proteiny (Aster – a, – B, – C), které váží cholesterol a usnadňují jeho odstranění z plazmatické membrány. Krystalové struktury centrální domény Aster-v zásadě se podobá sterolů-binding fold savců StARD proteiny, ale sekvence rozdíly v Aster kapsy následek odlišný režim ligand vazba. N-terminální gramová doména Aster váže fosfatidylserin a zprostředkovává nábor Aster do kontaktních míst plazmatické membrány v reakci na akumulaci cholesterolu v plazmatické membráně. Myši postrádající Aster-B mají nedostatek v ukládání esterů cholesterolu nadledvin a steroidogenezi kvůli neschopnosti transportovat cholesterol z SR-BI do ER. Tato zjištění identifikují nevesikulární cestu pro plazmatickou membránu k obchodování s er steroly u savců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.