Co to znamená být dobrým křesťanem?

za poslední dvě desetiletí, křesťanský život pokročil docela dost. Být dobrým křesťanem bylo diktováno desátky, modlitbou, navštěvováním církve a dodržováním učení v malých skupinách a kázáních. Křesťanský život se však vyvinul v mnohem trojrozměrnější modul – vztah jednotlivce k Ježíši Kristu je identifikován s několika prvky životního stylu. Od charity až po mluvení za ostatní, kteří nemají hlas, křesťanství a podpůrné víry jsou mnohem inkluzivnější než dřívější roky.

nakonec probíhající otázka „co to znamená být dobrým křesťanem“ nemá definitivní odpověď. Pokud nemůžete zaškrtnout všechna políčka, neznamená to, že jste vinni z hříchu nebo změníte svůj vztah s Pánem. Použití identifikovaných charakteristik však může sloužit jako inspirace a velká míra křesťanských ideálů.

Modlete se pravidelně

Modlitba vytváří a vytváří váš vztah s Pánem. Jakub 1:5 říká, „Pokud někdo z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, který dává všem lidem štědře a upbraideth ne; a bude mu dána.“Ať už žádáte o radu, odpuštění, vedení nebo hledáte každodenní spojení se svým Spasitelem, modlitba je nejlepší východisko.

znát Bibli

jak můžete souhlasit s křesťanským životem a přijmout křesťanské bydlení, pokud nejste vzdělaní na to, co sledujete? Tolik lidí je chyceno rituálem nedělní služby. Chodí do kostela, uctívají hodinu a pak žijí zbytek svého týdne, jako by křesťanství bylo jen nedělní věcí. Udělejte si čas na čtení Bible. Připojte se ke studijní skupině Bible ve vašem kostele nebo hledejte online zdroje, které posílí váš křesťanský život po celý týden.

Matouš 24:35 říká: „nebe a země pominou, ale má slova nezmizí.“Bible by měla být vaším každodenním odkazem na dobré a špatné časy. Křesťané nemohou žít pro Krista, pokud neznají Bibli.

Ježíš Kristus je číslo jedna

nic by nemělo přijít před vaší křesťanskou vírou a Ježíšem Kristem. Nebyl byste tady, kdyby nebylo obětí, které přinesl. Učinit Ježíše svou prioritou znamená, že se zbavíte kontroly a vložíte ji do jeho rukou. Všechno, co se ve vašem životě stane, je součástí Božího plánu. Věřte, že ví, co dělá. Zpočátku situace nemusí mít smysl, ale nakonec to bude. Musíte mít víru.

konejte dobro

existuje mnoho způsobů, jak se můžete účastnit charity. Dobrovolník v domově zařízení, vyzvednout odpadky ve vašem společenství, držet dveře otevřené pro někoho, usmívat se, mluvit s cizincem, dát někomu kompliment, ukázat na někoho, být pozorný, nebo darovat jídlo do místního útulku. Křesťanský život není diktován tím, jak velké je vaše gesto. Vždy hledejte způsoby, jak můžete přispět ke světu a učinit z něj lepší místo. Pamatujte, že žádné gesto není příliš velké nebo malé.

buďte pokorní

někdy křesťané přicházejí jako arogantní a to ukazuje konkurenci víry ostatním, kteří nejsou křesťany. Žít pro Krista znamená milovat všechny stejně a ne posilovat. Zůstaňte pokorní a pamatujte, že váš Spasitel je zodpovědný za všechno. 1 Petr 5: 6-7 říká: „pokořte se, pak, pod Boží mocnou rukou, tak, že vás zvedne ve svém vlastním dobrém čase. Nechte s ním všechny své starosti, protože se o vás stará.“

desátek a obecná pravidla mohou být poněkud rozmazaná. 2 Korintským 9:7 říká: „Každý by měl dát to ,co se ve svém srdci rozhodl dát, ne z lítosti nebo nutkání. Neboť Bůh miluje veselého dárce.“Velkorysé dávání zlepší životy těch, kteří mají méně štěstí.

je důležité si uvědomit, že dávání není vždy psaní šek nebo dávat peníze do nabídky koš. Dávat znamená slibovat svůj čas pomoci druhým prostřednictvím dobrovolnického úsilí. Dávání může znamenat darování jemně použitých předmětů útulku nebo někomu, kdo to skutečně potřebuje. Dávání může být křesťanem, který používá váš talent k pomoci církvi nebo organizaci.

Buďte kreativní

kreativita je obvykle odvozena ze zvědavosti. Je důležité znovu objevit svůj křesťanský život, protože křesťanství, jako celek, se v průběhu historie postupně měnilo. Určení tvůrčí čas umožní, aby Křesťan na destress, výhled prvky/témata z jiného úhlu pohledu s „čerstvé“ myšlení, přehodnotit význam prvků v rámci každodenní agendy, a učit se a vytvořit nové způsoby, jak se připojit k Bohu.

Reflect

reflexe je velká část křesťanského života. Existuje tolik případů, kdy se křesťané za něco modlí, přijímají to a pak je toto vysvobození zapomenuto. Odráží na život prostřednictvím modlitby, malé skupinové diskuse, deníku, rozhovory s přáteli a rodinou, nebo mít čas dolů jako jednotlivci může být velmi prospěšné.

je důležité často přemýšlet. Křesťané, kteří se ohlédnou a vyhodnotí svá požehnání a nezodpovězené modlitby, budou mít lepší porozumění na své cestě – a osudu. Navíc, pokud jednotlivec začleňuje reflexi do svých častých událostí, pak si s větší pravděpodobností zapamatuje všechno dobré a špatné, co se stalo. Je poměrně snadné zapomenout.

mít víru v Boha a žít pro Krista je ukázáno v různých prvcích křesťanství. Nicméně, je důležité, aby křesťanství bylo identifikováno jako kompilace úsilí. Víra je životní styl a zahrnuje řadu položek, které přispívají k většímu obrazu charakteru jednotlivce.Velké písmo držet blízko a zapamatovat je Římanům 12:2. „Nenechte se potvrdit tomuto světu, ale proměňte se obnovením své mysli, abyste testováním rozeznali, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.“Křesťanský život koreluje s tím, že se neustále vyvíjí a je otevřený věcem, které Kristus vkládá do vaší cesty-i když tyto oběti nejsou přesně to, za co jste se modlili nebo kdy chtěli. Pán má plán a být dobrým křesťanem znamená být otevřený Pánovu plánu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.