Kapitola 3 – Río de la Plata: Neotropical Ústí řek Systém

Río de la Plata, jeden z největší ústí na světě, je druhý největší v Jižní Americe. Povodí je v pěti zemích: Argentina, Bolívie,Brazílie, Paraguay a Uruguay. Má dva hlavní přítoky, řeky Paraná a Uruguay, které napájejí Río de la Plata, což zase vypouští vodu do jihozápadního Atlantského oceánu. Zemědělství, lesnictví a živočišné farmy jsou nejdůležitější lidské činnosti na úrovni povodí, s několika přehrad pro výrobu elektřiny. Námořní a fluviální doprava, rybolov a pobřežní urbanizace (včetně cestovního ruchu a znečištění) jsou hlavními hnacími silami samotného Ústí. Jeho vnitřní část je zdrojem pitné vody pro město Buenos Aires, zatímco brakické oblasti přístavy, písečné pláže, které poskytují ekosystémové služby, zejména spojené s rekreaci, volný čas a cestovní ruch. Od sedmdesátých let argentinsko-Uruguayská binational Komise reguluje činnost v Ústí. Zhoršení pobřeží, znečištění a nadměrný rybolov jsou hlavními hrozbami, které je třeba přísněji regulovat, aby se zachoval jak zdravotní stav, tak funkční ekosystémové služby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.