rušení Klidu: Zákon a Sankce

rušení Klidu v Texasu

policisté ve státě Texas jsou zodpovědní za udržování pořádku na veřejných místech a soukromých rezidencí. To znamená, že musí zajistit, aby incidenty, jako jsou boje, veřejné narušení nebo potenciální mimořádné události, byly rychle zabráněny nebo zastaveny, jakmile k nim dojde. S tímto úkolem mají policisté pravomoc zatýkat lidi, kteří porušují bezpečnost a klid na jakémkoli místě.

zapojení do rušivých typů chování může vést k zatčení a podání trestního oznámení. I když se to jeví jako relativně menší trestný čin, může to vést k vážným právním důsledkům a trvalému trestnímu rejstříku.

co narušuje mír?

podle Texaského práva zahrnuje narušení míru nebo zapojení do výtržnictví poměrně širokou kategorii akcí. Například narušení míru může odkazovat na jakoukoli akci, která je dostatečně rušivá, aby způsobila nebezpečí ostatním nebo způsobila potenciální nouzovou situaci.

aby mohl být zatčen a obviněn z rušení klidu či výtržnictví obsah, osoba musí:

  • zapojit se do chování, které je nebo má potenciál způsobit vážné ohrožení nebo narušení veřejného
  • lze zapojit do takového chování vědomě
  • Být účast na takovém chování se špatnými úmysly

například, člověk, který vstupuje do veřejného setkání a začne křičet, vyhrožovat násilím nebo převrací stoly a židle může být zatčen a obviněn z narušování klidu. Také osoba, která je pod vlivem alkoholu a křičí na ostatní, hlasitě klepe na dveře nebo obecně způsobuje, že se ostatní obávají o svou bezpečnost, může být zatčena.

pouhý hlasitý a bouřlivý však nemusí být nutně důvodem k zatčení. Například skupina přátel, kteří jsou hlasitě v restauraci, nebo lidé, kteří se hlasitě smějí ve veřejném parku, nemusí být zatčeni. To platí, i když ostatní mají pocit, že jsou obtěžováni nebo narušováni. Pokud se volá policie, úředníci mohou požadovat, aby skupina hlasitý, hlučný lidí, zmírnit jejich chování, ale nemusí nutně být zatčen za rušení klidu.

Právní Sankce

osoba, která je zatčena na základě obvinění z narušování klidu a odsouzen za tento zločin může čelit vážné právní sankce. Například osoba, která je odsouzena za narušení míru, může čelit:

  • přesvědčení o přestupek náboj
  • přesvědčení o přestupek náboj
  • Možné povinné účasti na alkohol vzdělávací kurzy nebo kurzy managementu hněv
  • Komunitní služby
  • Peněžní pokuty

i když přestupky a drobné obvinění z přestupku nezní velmi závažné, se mohou objevit na pracovní prověřit, což způsobuje vážné problémy dolů na silnici. Opakované odsouzení za tento trestný čin může být potrestáno závažnějšími tresty, včetně vězení a strmých pokut. Prostě se nevyplatí být usvědčen z narušení míru ve státě Texas.

právní obrana

aby byl obžalovaný odsouzen za porušení míru, musí obžaloba prokázat, že se žalovaný úmyslně a úmyslně účastnil chování, které bylo dostatečně rušivé.

trestní obhájce by mohl použít důkazy a silné argumenty, aby prokázal, že daná osoba tyto činy neučinila úmyslně nebo se špatným úmyslem.

například, osoba, která je zatčena a obviněna z narušování klidu poté, co se do boje může mít obhájce tvrdí, že oni byli prostě zapojit v sebeobraně. Není zločin bojovat v sebeobraně ve státě Texas. Taky, obhájce by mohl namítnout, že veřejné rušení bylo výsledkem nehody místo úmyslného, úmyslné chování. Pokud je tato strategie úspěšná, mohou být poplatky zrušeny.

jste vy nebo někdo, koho znáte, obviněn z narušení míru? I když se to nemusí zdát vážné, právník Matthew Sharp může pomoci zajistit ochranu vašich práv. Kontaktujte jeho kancelář dnes na adrese (713) 868-6100.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.