forstyrrer freden: lov og sanktioner

forstyrrer freden i USA

retshåndhævende myndigheder i staten USA er ansvarlige for at opretholde orden på offentlige steder og private boliger. Dette betyder, at de skal sikre, at hændelser som slagsmål, offentlige forstyrrelser eller potentielle nødsituationer forhindres eller stoppes hurtigt, når de opstår. Med denne opgave har politibetjente myndighed til at arrestere mennesker, der krænker sikkerheden og freden på ethvert sted.

at engagere sig i forstyrrende adfærdstyper kan føre til anholdelse og strafferetlige anklager. Selvom dette virker som en relativt mindre lovovertrædelse, kan det føre til alvorlige juridiske konsekvenser og en permanent kriminel fortegnelse.

hvad forstyrrer freden?

i henhold til lov, forstyrre freden eller engagere sig i gadeuorden dækker en temmelig bred kategori af handlinger. For eksempel kan forstyrrelse af freden henvise til enhver handling, der er tilstrækkelig forstyrrende til at forårsage fare for andre eller forårsage en potentiel nødsituation.

for at blive arresteret og anklaget for at forstyrre freden eller uordnet indhold skal en person:

  • være involveret i adfærd, der er eller har potentiale til at forårsage en alvorlig fare eller offentlig forstyrrelse
  • være involveret i en sådan adfærd forsætligt
  • være involveret i en sådan adfærd med dårlige intentioner

for eksempel kan en person, der går ind i et offentligt møde og begynder at råbe, true andre med vold eller vende borde og stole, blive arresteret og anklaget for at forstyrre freden. Også en person, der bliver beruset og råber på andre, banker på døre højt eller generelt får andre til at frygte for deres sikkerhed, kan blive arresteret.

men blot at være højlydt og larmende er ikke nødvendigvis grund til en anholdelse. For eksempel kan en gruppe venner, der er højt på en restaurant eller folk, der griner højt i en offentlig park, ikke blive anholdt. Dette er sandt, selvom andre føler, at de er en gener eller en forstyrrelse. Hvis politiet kaldes, officererne kan anmode om, at gruppen af højt, larmende mennesker nedtoner deres opførsel, men de bliver muligvis ikke nødvendigvis arresteret for at forstyrre freden.

juridiske sanktioner

en person, der er arresteret på anklager for at forstyrre freden og dømt for denne forbrydelse, kan blive udsat for nogle alvorlige juridiske sanktioner. For eksempel kan en person, der er dømt for at forstyrre freden, møde:

  • en domfældelse om en overtrædelsesafgift
  • en domfældelse om en forseelsesafgift
  • mulig obligatorisk deltagelse i alkoholuddannelseskurser eller vredehåndteringskurser
  • samfundstjeneste
  • monetære bøder

selvom overtrædelser og mindre forseelsesafgifter ikke er i stand til at lyder ikke meget alvorligt, de kan dukke op på en beskæftigelsesbaggrundskontrol, forårsager alvorlige problemer nede ad vejen. Gentagne domme for denne lovovertrædelse kan straffes med mere alvorlige sanktioner, herunder fængselstid og stejle bøder. Det betaler sig simpelthen ikke at blive dømt for at forstyrre freden i staten.

juridisk forsvar

for at blive dømt for en anklage for at forstyrre freden skal anklagemyndigheden vise, at tiltalte forsætligt og forsætligt engagerede sig i adfærd, der var tilstrækkelig forstyrrende.

en kriminel forsvarsadvokat kunne bruge beviser og stærke argumenter for at vise, at personen ikke gjorde disse handlinger forsætligt eller med dårlig hensigt.

for eksempel kan en person, der er arresteret og anklaget for at forstyrre freden efter at have været i en kamp, få en forsvarsadvokat til at hævde, at de simpelthen var involveret i selvforsvar. Det er ikke en forbrydelse at kæmpe tilbage i selvforsvar i USA. En forsvarsadvokat kunne også hævde, at den offentlige forstyrrelse var resultatet af en ulykke i stedet for forsætlig, Forsætlig opførsel. Hvis denne strategi lykkes, kan afgifterne blive droppet.

er du eller nogen, du kender, anklaget for at forstyrre freden? Selvom det måske ikke virker alvorligt, advokat Matteus Sharp kan hjælpe med at sikre, at dine rettigheder er beskyttet. Kontakt hans kontor i dag på (713) 868-6100.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.