ASAP

vuoden 2019 istunto oli Arkansasin yleiskokoukselle kiireinen, sillä osavaltio sääti vastikään päättyneessä lainsäädäntöistunnossaan ainakin yhdeksän työhön ja työllisyyteen liittyvää toimenpidettä. Nämä lait vaihtelevat riippumattoman toimeksisaajan määritelmän kodifioinnista mikrosirujen kieltämiseen työsuhteen ehtona. Seuraavassa on yleiskatsaus näistä uusista laeista, joista suurin osa tulee voimaan heinäkuussa 2019.

riippumattoman urakoitsijan määritelmä

17. huhtikuuta 2019 kuvernööri allekirjoitti lain 1055 (HB 1850), jossa hyväksytään veroviraston lakisääteinen testi työntekijän työsuhteen määrittämiseksi palkan ja tunnin, samapalkkaisuuden, verojen, työttömyyden ja työntekijän korvauskelpoisuuden perusteella. Laki, joka tunnetaan myös nimellä Empower Independent Contractors Act of 2019, kodifioi IRS: n 20-tekijän testin. Testissä keskitytään siihen, onko yrityksellä oikeus kontrolloida työntekijän palvelustapoja sekä lopputulosta. Näitä työntekijän asemaa osoittavia tekijöitä ovat muun muassa se, antaako yritys ohjeita työstä, tarjoaako se koulutusta tai välineitä, palkkaa, valvoo tai maksaa avustajia, määrää työajat ja työpaikan yrityksen tiloissa, maksaa työntekijälle työtunnin tai-viikon mukaan eikä työn tai palvelun mukaan ja onko työntekijältä vaadittava selvitys tehdystä ajasta tai suoritetuista palveluista. Lisäksi testissä katsotaan, tarjoaako työntekijä palveluja suoraan yleisölle vai onko hän ensisijaisesti tekemisissä palvelun saajan kanssa.

osavaltion palkka-ja Tuntimuutokset

viime marraskuussa Arkansasin äänestäjät hyväksyivät ylivoimaisesti osavaltion minimipalkan nostamisen 11 dollariin tunnilta vuoteen 2021 mennessä. Vuonna 2019 minimipalkka on 9,25 dollaria tunnilta, kaksi dollaria korkeampi kuin liittovaltion minimipalkka.

4. huhtikuuta 2019 Arkansas sääti lain 853 (HB 1751), joka tekee useita muutoksia Arkansasin Minimipalkkalakiin. Uuden lain mukaan työnantajat voivat muun muassa ottaa hyvityksen vähimmäispalkasta, joka on maksettava sen määrän mukaan, mikä tahansa kalustettu pöytä, Majoitus, vaatetus tai muu tavara, joka tarjotaan työntekijöiden hyväksi. Luottosumman tulee perustua liittovaltion lain 1.tammikuuta 2019 määrittämiin kohtuullisiin eriin.

aiemmin Minimipalkkalaissa ei ollut omia vanhentumisaikoja. Vuonna 2011 Arkansasin korkein oikeus päätti, että kolmen vuoden rajoitusaika koskee yksityisiä kanteita lain nojalla, mikä tekee Arkansasin rajoitusajasta anteliaamman kuin federal Fair Labor Standards Act. HB 1751: n myötä yleiskokous lyhensi Arkansasin rajoitusajan kahteen vuoteen. Lisäksi työntekijän on osoitettava, että hän on tahallaan rikkonut palkka-ja työaikasäännösten rikkomista, jotta hän voi saada selvityskorvauksen.

Act 853 teki muutoksia myös muihin Arkansasin lain palkka-ja tuntimääräyksiin. Se valtuuttaa työnantajat maksamaan työntekijöille etukäteen ladatuilla pankkikorteilla, mikä ei aiemmin ollut nimenomaisesti sallittua. Työntekijöille on sallittava vähintään yksi ilmainen nosto pankkikortilta. Laki päivittää myös määräaikaisen palkkavaatimuksen purkamisen yhteydessä ja muuttaa aikataulua seitsemästä päivästä seuraavaan säännölliseen palkkapäivään. Jos työnantaja ei suorita maksua seitsemän päivän kuluessa seuraavasta palkkapäivästä, sen on maksettava maksettavaksi tuleva palkka kaksinkertaisena.

Health Insurance Purchasing Pools

Arkansas sääti 11.huhtikuuta lain 919 (HB 1837), jolla muutettiin valtion lupavaatimuksia omavakuutetuille työnantajille. Laki sallii useiden työnantajien liittyä yhteen tarjotakseen työsuhde-etuuksia kahden tai useamman työnantajan työntekijöille tai heidän perheilleen. Näiden useiden työnantajien hyvinvointijärjestelyjen on rekisteröidyttävä valtion kanssa ennen kuin he pyytävät tai rekisteröivät jäseniä tai harjoittavat muuta liiketoimintaa Arkansasissa.

muutetun lain mukaan täysin vakuutettuun tai itse vakuutettuun usean työnantajan sosiaaliturvajärjestelyyn voivat kuulua myös yhteisen alan tai toimialan työnantajat, kahden tai useamman toimialan työnantajat, yksityiset elinkeinonharjoittajat tai työssäkäyvät omistajat. Tämän yhteistyöponnistelun ansiosta yhä useammat pienyritykset voivat hankkia vakuutuksia yhdistysten terveyssuunnitelmista.

Työttömyyskelpoisuuden muutokset ja Ilmoitusseuraamukset

trio uusia lakeja päivittää erilaisia säännöksiä Arkansas ’ n Department of Workforce Services regulations koskien työttömyysvakuutusta. Ensimmäisellä lailla nro 512 (SB 298) muutetaan työttömyysvakuutuslain mukaista verotettavaa palkkaperustetta siten, että se sidotaan työllisyysasteeseen ja valtion työttömyysvakuutusrahastosta maksettavien maksujen määrään ja tasapainoon.

seuraava laki, SB 299, asettaa kevyttä työtä koskevan vaatimuksen niille, jotka hakevat työttömyyttä, koska aiemmalla työnantajalla ei ole tarjolla kevyttä työtä. Tarkistuksessa selvennetään, että kevyttä työtä pidetään sopivana työksi henkilölle, joka on edellisen työnantajansa hyväksymällä sairauslomalla, koska kevyttä työtä ei ole saatavilla, paitsi jos suurin osa rahallisen kelpoisuuden määrittämiseen käytettävän ajan työviikoista on sellaisia viikkoja, jotka on käytetty sellaisten töiden tekemiseen, joita työntekijä ei tällä hetkellä pysty lääketieteellisistä syistä tekemään. SB 299 tulee voimaan vasta 1. lokakuuta 2019.

Yksityisyys ja teknologia

Maaliskuun 19.päivänä säädetyn lain 516 (HB 1177) mukaan työnantajia kielletään mikrosiruttamasta työntekijöitään työsuhteen ehtona. Laki antaa yksityiskohtaisia kieltoja työntekijöiden mikrosiruttamisesta, kieltää työnantajia pyytämästä suostumusta mikrosirutyöntekijöille hakemuksissa tai haastatteluissa ja estää työnantajia pakottamasta tai kostamasta työntekijöille, jotka eivät halua seurantateknologiaa kehoonsa. Laki työntekijöiden suojelemisesta ihmisen mikrosirun Asentamiselta edellyttää myös, että työnantajat tarjoavat vaihtoehtoisia kohtuullisia majoituspaikkoja työntekijöille, jotka eivät suostu mikrosirun asentamiseen. Jos työntekijä kuitenkin suostuu mikrosirun asentamiseen, kaikki implantin ja laitteen kustannukset ja lääketieteellinen ylläpito ovat työnantajan vastuulla. Työnantajilla on myös velvollisuus tiedottaa työntekijöille siitä, mitä tietoja kerätään ja miten niitä käytetään. Laissa selvennetään, että työnantajat voivat käyttää muuta ei-invasiivista teknologiaa työntekijöidensä liikkeiden seuraamiseen.

samansuuntaiset muutokset Henkilötietosuojalakiin, Act 1030 (HB 1943), säädettiin 15.huhtikuuta lisäämällä ”biometriset tiedot” tietomurtoilmoituslain määritelmään ”henkilötiedot”.”Arkansasissa, yritys, joka kokee tietoturvaloukkauksen, – ilmoittaa kaikille asukkaille vaarantuneista tiedoista.” HB 1943: n muutoksilla laajennetaan henkilötietojen määritelmää koskemaan yksilön biologisia ominaisuuksia, kuten sormenjälkiä, kasvojenjälkiä, verkkokalvon tai värikalvon skannauksia, käden geometriaa, äänianalyysiä, DNA: ta tai muita yksilön ainutlaatuisia biologisia ominaisuuksia, joita omistaja tai lisenssinhaltija käyttää henkilön henkilöllisyyden todentamiseen. Lisäksi, jos yrityksellä on yli 1000 henkilöä, joihin tietoturvaloukkaus vaikuttaa, sen on ilmoitettava asiasta osavaltion oikeusministerille. Ilmoituksen on tapahduttava samanaikaisesti asianomaisille henkilöille tehdyn ilmoituksen kanssa tai 45 päivän kuluessa rikkomuksesta sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. HB 1943: ssa on myös kirjanpitoon liittyvä näkökohta, jonka mukaan yritysten on säilytettävä jäljennös rikkomusta koskevista kirjallisista asiakirjoista ja todistusasiakirjoista viiden vuoden ajan. Jos oikeuskansleri pyytää kirjallista selvitystä tietoturvaloukkauksesta, yrityksellä on 30 päivää aikaa noudattaa sitä. Sekä asiakirja-aineisto että rikkomuksen selvittäminen katsotaan luottamuksellisiksi, eikä niitä saa julkistaa.

viimeinen Arkansasin uusista lakiehdotuksista on laki 738 (SB 534), joka päivittää kännykän käyttökieltoa ajon aikana. Toimenpiteessä selvennetään ”moottoriajoneuvon käytön” määritelmää ajoneuvon käyttämiseksi yleisellä tiellä, kadulla tai moottoritiellä, mutta siihen ei sisälly moottoriajoneuvo, joka on pysähtynyt ja pysähtynyt. Huhtikuun 8. päivänä säädettyyn lakiin lisättiin myös ”tekstiviestin” määritelmä tekstiviestinä, sähköpostina, pikaviestinä tai muussa sähköisen tiedonhaun tai viestinnän muodossa. SB 534 kumoaa kännykkäkiellon poikkeukset tekstailusta kauttakulun tai vuokrauksen lähettäjän välillä ja navigoinnista GPS-järjestelmän avulla. Työnantajien, joiden työntekijöillä on velvollisuus ajaa osana työtehtäviään, olisi viipymättä päivitettävä kuljettajat ja esimiehet näistä muutoksista.

koska monet näistä toimenpiteistä tulevat voimaan vain muutaman kuukauden kuluttua, työnantajien pitäisi tarkistaa nämä uudet lait nyt sen varmistamiseksi, että ne ovat niiden mukaisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.