Forstyrre Freden: Lov Og Straff

Forstyrre Freden I Texas

Rettshåndhevelse offiserer I delstaten Texas er ansvarlig for å opprettholde orden på offentlige steder og private boliger. Dette betyr at de må sørge for at hendelser som kamper, offentlige forstyrrelser eller potensielle nødsituasjoner forhindres eller stoppes raskt når de oppstår. Med denne oppgaven har politifolk myndighet til å arrestere folk som bryter med sikkerhet og fred på noe sted.

Å Engasjere seg i forstyrrende typer atferd kan føre til at en arrestasjon og kriminelle anklager blir arkivert. Selv om dette virker som en relativt liten lovbrudd, kan det føre til alvorlige juridiske konsekvenser og permanent kriminell rekord.

Hva Forstyrrer Freden?

under Texas lov, forstyrrer freden eller engasjerer seg i uordenlig oppførsel dekker en ganske bred kategori av handlinger. For eksempel kan forstyrre freden referere til enhver handling som er tilstrekkelig forstyrrende nok til å forårsake fare for andre eller for å forårsake en potensiell nødssituasjon.

for å bli arrestert og siktet for å forstyrre freden eller uordenlig innhold, må en person:

  • Være engasjert i atferd som er eller har potensial til å forårsake en alvorlig fare eller offentlig forstyrrelse
  • være engasjert i slik oppførsel forsettlig
  • være engasjert i slik oppførsel med dårlige hensikter

for eksempel kan en person som går inn i et offentlig møte og begynner å rope, true andre med vold eller snu bord og stoler, bli arrestert og belastet med å forstyrre freden. Også, en person som blir beruset og roper til andre, banker på dører høyt eller generelt fører andre til å frykte for deres sikkerhet kan bli arrestert.

men bare å være høyt og støyende er ikke nødvendigvis grunnlag for en arrestasjon. For eksempel kan en gruppe venner som er høyt på en restaurant eller folk som ler høyt i en offentlig park, ikke bli arrestert. Dette gjelder selv om andre føler at de er en plage eller en forstyrrelse. Hvis politiet blir kalt, offiserene kan be om at gruppen av høyt, bølle folk tone ned sin oppførsel, men de kan ikke nødvendigvis bli arrestert for å forstyrre freden.

Juridiske Straffer

en person som er arrestert for å forstyrre freden og dømt for denne forbrytelsen, kan møte noen alvorlige juridiske straffer. For eksempel kan en person som er dømt for å forstyrre freden, møte:

  • en dom på et brudd charge
  • en dom på en forseelse charge
  • Mulig obligatorisk oppmøte på alkohol utdanning kurs eller anger management kurs
  • Samfunnstjeneste
  • bøter

selv om brudd og mindre forseelse kostnader don ikke høres veldig alvorlig, de kan dukke opp på en sysselsetting bakgrunnssjekk, forårsaker alvorlige problemer Nedover veien. Gjentatte dom for denne lovbruddet kan straffes med mer alvorlige straffer, inkludert fengsel og bratte bøter. Det lønner seg rett og slett ikke å bli dømt for å forstyrre freden I Delstaten Texas.

Juridiske Forsvar

for å bli dømt for å forstyrre freden, må påtalemyndigheten vise at tiltalte var forsettlig og forsettlig engasjert i atferd som var tilstrekkelig forstyrrende.

en kriminell forsvarsadvokat kunne bruke bevis og sterke argumenter for å vise at personen ikke gjorde disse handlingene forsettlig eller med dårlig intensjon.

for eksempel kan en person som er arrestert og belastet med å forstyrre freden etter å ha kommet inn i en kamp, få en forsvarsadvokat til å hevde at de bare var engasjert i selvforsvar. Det er ikke en forbrytelse å kjempe tilbake i Selvforsvar i Delstaten Texas. Også en forsvarsadvokat kunne hevde at den offentlige forstyrrelsen var et resultat av en ulykke i stedet for forsettlig, forsettlig oppførsel. Hvis denne strategien lykkes, kan kostnadene bli droppet.

er du eller noen du kjenner anklaget for å forstyrre freden? Selv om det ikke kan virke alvorlig, advokat Matthew Sharp kan bidra til å sikre at dine rettigheter er beskyttet. Kontakt hans kontor i dag på (713) 868-6100.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.