Kapittel 3-Rí de La Plata: Et Neotropisk Elvemunningssystem

Rí De la Plata, en av de største elvemunningene i verden, er Den nest største i Sør-Amerika. Bassenget er innenfor fem land: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay og Uruguay. Den har To hoved sideelver, Parantionary og Uruguay rivers som mater Rí de La Plata, som i sin tur utslipp vannet I Sørvest Atlanterhavet. Jordbruk, skogbruk, og dyr gårder er de viktigste menneskelige aktiviteter på bassenget nivå, med flere dammer for kraftproduksjon. Maritim og fluvial trafikk, fiskeri og kyst urbanisering (inkludert turisme og forurensning) er de viktigste driverne ved selve elvemunningen. Dens indre del er kilden til drikkevann For Byen Buenos Aires, mens brakkvannsområdet havner sandstrender som gir økosystemtjenester hovedsakelig knyttet til rekreasjon, fritid og turisme. Siden 1970-tallet regulerer En Argentinsk-Uruguayansk binasjonal kommisjon aktiviteter i elvemunningen. Kystforringelse, forurensning og overfiske er hovedtrusler som må reguleres strengere for å opprettholde både helsestatus og funksjonelle økosystemtjenester.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.