ordeverstoring: Law and penalty ‘ s

ordeverstoring in Texas

ordehandhavers in de staat Texas zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de orde in openbare plaatsen en privé-woningen. Dit betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat incidenten zoals gevechten, openbare verstoringen of potentiële noodsituaties worden voorkomen of snel worden gestopt zodra ze zich voordoen. Met deze taak hebben politieagenten de bevoegdheid om mensen te arresteren die de veiligheid en vrede van elke locatie schenden.

storend gedrag kan leiden tot een arrestatie en strafrechtelijke vervolging. Hoewel dit een relatief kleine overtreding lijkt, kan het leiden tot ernstige juridische gevolgen en een permanent strafblad.

wat verstoort de vrede?Volgens de wet van Texas omvat het verstoren van de vrede of het plegen van wanordelijk gedrag een vrij brede categorie van handelingen. Het verstoren van de vrede kan bijvoorbeeld betrekking hebben op elke actie die voldoende storend genoeg is om anderen in gevaar te brengen of een potentiële noodsituatie te veroorzaken.

om gearresteerd en beschuldigd te worden van ordeverstoring of ordeverstoring, moet een persoon:

  • gedrag vertonen dat ernstig gevaar of openbare ordeverstoring kan veroorzaken of kan veroorzaken
  • opzettelijk dergelijk gedrag vertonen
  • met slechte bedoelingen

bijvoorbeeld, iemand die een openbare vergadering betreedt en begint te schreeuwen, anderen bedreigt met geweld of tafels en stoelen omdraait, kan worden gearresteerd en beschuldigd van het verstoren van de vrede. Ook kan een persoon die dronken wordt en naar anderen schreeuwt, luid op deuren klopt of in het algemeen anderen doet vrezen voor hun veiligheid, onder arrest worden geplaatst.

luidruchtig en luidruchtig zijn is echter niet noodzakelijk een reden voor een arrestatie. Bijvoorbeeld, een groep vrienden die luidruchtig zijn in een restaurant of mensen die luid lachen in een openbaar park mag niet worden gearresteerd. Dit is waar zelfs als anderen het gevoel dat ze zijn een overlast of een verstoring. Als de politie wordt gebeld, kunnen de agenten vragen dat de groep luide, luidruchtige mensen hun gedrag afremmen, maar ze kunnen niet per se worden gearresteerd voor het verstoren van de vrede.

juridische sancties

een persoon die gearresteerd wordt op beschuldiging van verstoring van de vrede en veroordeeld wordt voor dit misdrijf, kan worden geconfronteerd met een aantal ernstige juridische sancties. Bijvoorbeeld, een persoon die is veroordeeld voor het verstoren van de vrede kan worden geconfronteerd:

  • Een veroordeling voor een overtreding laden
  • Een veroordeling voor een misdrijf kosten
  • Eventuele verplichte aanwezigheid op alcohol onderwijs of anger management cursussen
  • Community service
  • geldboetes

Hoewel overtredingen en kleine misdrijflasten klinken niet zeer ernstig zijn, kunnen ze op een arbeidsovereenkomst achtergrond controleren, waardoor ernstige problemen op de weg. Herhaalde veroordelingen voor deze overtreding kunnen worden bestraft met meer ernstige straffen, met inbegrip van gevangenisstraf en steile boetes. Het loont gewoon niet om veroordeeld te worden voor het verstoren van de vrede in de staat Texas.

juridische verweermiddelen

om veroordeeld te worden op beschuldiging van verstoring van de vrede, moet de aanklager aantonen dat de verdachte opzettelijk en opzettelijk gedrag vertoonde dat voldoende storend was.

een strafverdedigingsadvocaat kan bewijzen en sterke argumenten gebruiken om aan te tonen dat de persoon deze handelingen niet opzettelijk of met slechte bedoelingen heeft uitgevoerd.

bijvoorbeeld, een persoon die wordt gearresteerd en beschuldigd van het verstoren van de vrede na het krijgen in een gevecht kan hebben een advocaat van de verdediging beweren dat ze waren gewoon bezig met zelfverdediging. Het is geen misdaad om terug te vechten uit zelfverdediging in de staat Texas. Ook zou een advocaat kunnen stellen dat de openbare ordeverstoring het gevolg was van een ongeluk in plaats van opzettelijk, opzettelijk gedrag. Als deze strategie succesvol is, kunnen de aanklachten worden ingetrokken.

wordt u of iemand die u kent beschuldigd van ordeverstoring? Hoewel het misschien niet ernstig lijkt, advocaat Matthew Sharp kan helpen ervoor te zorgen dat uw rechten worden beschermd. Neem vandaag nog contact op met zijn kantoor op (713) 868-6100.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.