Co to znaczy być dobrym chrześcijaninem?

w ciągu ostatnich dwóch dekad życie chrześcijańskie znacznie się rozwinęło. Bycie dobrym chrześcijaninem było podyktowane dziesięciną, modlitwą, uczęszczaniem do kościoła i przestrzeganiem Nauk w małych grupach i kazaniach. Jednak życie chrześcijańskie przekształciło się w znacznie bardziej trójwymiarowy moduł-relacje jednostki z Jezusem Chrystusem utożsamiane są z kilkoma elementami stylu życia. Od miłości do mówienia w imieniu innych, którzy nie mają głosu, chrześcijaństwo i wspierające wierzenia są znacznie bardziej integracyjne niż w poprzednich latach.

ostatecznie, trwające pytanie „co to znaczy być dobrym chrześcijaninem” nie ma ostatecznej odpowiedzi. Jeśli nie jesteś w stanie sprawdzić wszystkich pól, to nie znaczy, że jesteś winny grzechu lub zmienić swoje relacje z Panem. Jednak używanie zidentyfikowanych cech może służyć jako inspiracja i Wielka miara ideałów chrześcijańskich.

módl się regularnie

Modlitwa tworzy i ustanawia twoją relację z Panem. Jakuba 1: 5 mówi: „jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim ludziom hojnie, a nie wymawia; i będzie mu dana.”Niezależnie od tego, czy prosisz o radę, przebaczenie, przewodnictwo, czy szukasz codziennego połączenia ze swoim Zbawicielem, modlitwa jest najlepszym wyjściem.

poznaj Biblię

jak możesz zgodzić się na życie chrześcijańskie i zaakceptować życie chrześcijańskie, jeśli nie jesteś wykształcony na tym, co podążasz? Tak wielu ludzi zostaje pochłoniętych rytuałem niedzielnego nabożeństwa. Chodzą do kościoła, czczą przez godzinę, a następnie żyją resztę tygodnia, tak jakby chrześcijaństwo było tylko niedzielną rzeczą. Poświęć trochę czasu, aby przeczytać Biblię. Dołącz do grupy studiującej Biblię w swoim kościele lub poszukaj zasobów online, aby wzmocnić swoje chrześcijańskie życie przez cały tydzień.

Mateusza 24: 35 mówi: „niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.”Biblia powinna być twoim codziennym odniesieniem do dobrych i złych czasów. Chrześcijanie nie mogą żyć dla Chrystusa, jeśli nie znają Biblii.

Jezus Chrystus jest numerem jeden

nic nie powinno stać przed twoją wiarą chrześcijańską i Jezusem Chrystusem. Nie byłoby cię tu, gdyby nie jego poświęcenie. Uczynienie Jezusa priorytetem oznacza, że stracisz kontrolę i oddasz ją w jego ręce. Wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest częścią Bożego planu. Miej wiarę, że wie, co robi. Początkowo sytuacje mogą nie mieć sensu, ale w końcu tak się stanie. Musisz mieć wiarę.

czyń dobro

jest tak wiele sposobów na udział w dobroczynności. Wolontariusz w ośrodku emerytalnym, zbieraj śmieci w swojej społeczności, trzymaj drzwi otwarte dla kogoś, uśmiechaj się, rozmawiaj z nieznajomym, komplementuj kogoś, pojawiaj się dla kogoś, bądź troskliwy lub przekazuj jedzenie do lokalnego schroniska. Chrześcijańskie życie nie jest podyktowane tym, jak wielki jest twój gest. Zawsze szukaj sposobów, w jaki możesz przyczynić się do świata i uczynić go lepszym miejscem. Pamiętaj, żaden gest nie jest zbyt duży lub mały.

Bądź pokorny

czasami chrześcijanie okazują się aroganccy, co pokazuje konkurencję wiary innym, którzy nie są chrześcijanami. Życie dla Chrystusa oznacza jednakowe miłowanie wszystkich, a nie wspieranie. Bądź pokorny i pamiętaj, że twój Zbawiciel jest odpowiedzialny za wszystko. 1 List Piotra 5: 6-7 mówi: „Uniżajcie się tedy, pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył w swoim właściwym czasie. Zostaw wszystkie swoje zmartwienia z nim, bo on troszczy się o Ciebie.”

Dziesięcina i ogólne zasady mogą być nieco rozmyte. 2 Koryntian 9: 7 mówi: „każdy powinien dać to, co postanowił w swoim sercu dać, nie z żalu lub przymusu. Bo Bóg kocha radosnego dawcę.”Hojne dawanie poprawi życie tych, którzy mają mniej szczęścia.

warto pamiętać, że dawanie to nie zawsze wypisywanie czeku czy Wkładanie pieniędzy do koszyka ofert. Dawanie oznacza poświęcenie czasu na pomoc innym poprzez wolontariat. Dawanie może oznaczać oddanie delikatnie używanych przedmiotów do schroniska lub kogoś w prawdziwej potrzebie. Dawanie może być chrześcijaninem wykorzystującym swoje talenty, aby pomóc Kościołowi lub organizacji.

Bądź kreatywny

kreatywność zwykle wynika z ciekawości. Ważne jest, aby na nowo odkryć swoje chrześcijańskie życie, ponieważ chrześcijaństwo, jako całość, stopniowo zmieniało się w całej historii. Wyznaczenie czasu twórczego pozwoli chrześcijaninowi na destresję, spojrzenie na elementy / tematy z innej perspektywy z „świeżym” nastawieniem, przewartościowanie znaczenia elementów w codziennej agendzie oraz nauczenie się i ustanowienie nowych sposobów łączenia się z Bogiem.

refleksja

refleksja jest dużą częścią życia chrześcijańskiego. Jest tak wiele przypadków, kiedy chrześcijanie modlą się o coś, przyjmują to, a wtedy to wybawienie jest zapomniane. Refleksja nad życiem poprzez modlitwę, dyskusje w małych grupach, Dziennikarstwo, rozmowy z przyjaciółmi i rodziną lub brak czasu jako jednostki mogą być bardzo korzystne.

ważne jest, aby często się zastanawiać. Chrześcijanie, którzy patrzą wstecz i oceniają swoje błogosławieństwa i modlitwy bez odpowiedzi, będą mieli lepsze zrozumienie swojej drogi – i przeznaczenia. Co więcej, jeśli dana osoba włącza refleksję do swoich częstych wydarzeń, będzie o wiele bardziej skłonna pamiętać wszystko, co dobre i złe, które się wydarzyły. Stosunkowo łatwo zapomnieć.

wiara w Boga i życie dla Chrystusa przejawia się w różnych elementach chrześcijaństwa. Niemniej jednak ważne jest, aby chrześcijaństwo było identyfikowane jako kompilacja wysiłków. Wiara jest stylem życia i obejmuje szereg elementów, które przyczyniają się do szerszego obrazu charakteru jednostki.Wielkim pismem, które należy trzymać blisko i zapamiętać, jest Rzymian 12: 2. „Nie utwierdzajcie się w tym świecie, ale przemieniajcie się przez odnowę umysłu waszego, abyście przez doświadczanie poznali, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe.”Życie chrześcijańskie koreluje z ciągłym rozwojem i otwartością na rzeczy, które Chrystus stawia na twojej drodze-nawet jeśli te ofiary nie są dokładnie tym, o co się modliłeś lub o co zawsze chciałeś. Pan ma plan, a bycie dobrym chrześcijaninem oznacza otwartość na jego plan.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.