numer podatku od sprzedaży w stanie Nevada

Ogólne informacje na temat Państwowego podatku od sprzedaży

praktycznie każdy rodzaj działalności musi uzyskać numer podatku od sprzedaży w stanie Nevada . Jeśli Twoja firma sprzedaje produkty w Internecie, takie jak eBay lub za pośrednictwem witryny sklepowej, a przedmiot jest wysyłany w tym samym stanie, podatek od sprzedaży musi zostać pobrany od kupującego, a podatek od sprzedaży musi zostać zapłacony na rzecz państwa.

w zależności od rodzaju działalności i wysokości przychodów pobrany podatek od sprzedaży państwowej musi być płacony miesięcznie lub kwartalnie.

przedmioty wysłane w państwie podlegają opodatkowaniu. Przedmioty wysyłane poza stan zazwyczaj nie podlegają podatkowi od sprzedaży państwowej, jeśli roczne przychody są mniejsze niż cztery miliony dolarów.

zakupy w celu odsprzedaży

możesz kupić przedmioty bez płacenia Państwowego podatku od sprzedaży. Kupując przedmiot w celu odsprzedaży, kupujesz przedmiot bez płacenia Państwowego podatku od sprzedaży. Przedmioty muszą być przeznaczone do odsprzedaży lub kwalifikowanego użytku biznesowego. Jeśli kupujesz przedmiot od organizacji hurtowej lub nawet innego sprzedawcy detalicznego i odsprzedajesz przedmiot, w większości sytuacji będziesz zwolniony z płacenia Państwowego podatku od sprzedaży.

prawie każda firma hurtowa będzie wymagać numeru podatku od sprzedaży przed sprzedażą przedmiotu lub produktu do odsprzedaży. To samo dotyczy otwierania większości komercyjnych rachunków odsprzedaży.

Targi hurtowe i kuligi towarowe zwykle wymagają Państwowego numeru identyfikacji podatkowej sprzedaży, aby umożliwić Twojej firmie udział.

wniosek Online

aby uzyskać najszybsze przetwarzanie, przygotuj następujące dane, aby wypełnić wniosek online o państwowy numer podatku od sprzedaży.

  • Nazwa firmy, adres, & numer telefonu
  • opis działalności
  • informacje o osobie odpowiedzialnej ( Zwykle właściciel firmy)
  • informacje o płatnościach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.