Rozdział 3 – Río de la Plata: a Neotropical Estuarine System

Río de la Plata, jedno z największych ujść na świecie, jest drugim co do wielkości w Ameryce Południowej. Dorzecze znajduje się w pięciu krajach: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Paragwaj I Urugwaj. Ma dwa główne dopływy, Paraná i Urugwaj, które zasilają Río de la Plata, który z kolei odprowadza wodę do południowo-zachodniego Oceanu Atlantyckiego. Rolnictwo, leśnictwo i hodowle zwierząt są najważniejszą działalnością człowieka na poziomie dorzecza, z kilkoma zaporami do wytwarzania energii elektrycznej. Ruch morski i rzeczny, rybołówstwo i urbanizacja przybrzeżna (w tym turystyka i zanieczyszczenie) są głównymi czynnikami w samym ujściu rzeki. Jego wewnętrzna część jest źródłem wody pitnej dla miasta Buenos Aires, podczas gdy słonawy obszar kryje piaszczyste plaże, które zapewniają usługi ekosystemowe związane głównie z rekreacją, wypoczynkiem i turystyką. Od lat 70.XX wieku argentyńsko-Urugwajska Komisja dwunarodowa reguluje działalność w ujściu rzeki. Pogorszenie stanu wód przybrzeżnych, zanieczyszczenie i przełowienie są głównymi zagrożeniami, które należy ściślej uregulować, aby utrzymać zarówno stan zdrowia, jak i funkcjonalne funkcje ekosystemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.