zakłócanie spokoju: prawo i kary

zakłócanie spokoju w Teksasie

funkcjonariusze organów ścigania w stanie Teksas są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w miejscach publicznych i prywatnych rezydencjach. Oznacza to, że muszą one zapewnić, że incydenty takie jak bójki, zakłócenia w funkcjonowaniu społeczeństwa lub potencjalne sytuacje kryzysowe są zapobiegane lub zatrzymywane szybko po ich wystąpieniu. Dzięki temu zadaniu policjanci mają prawo aresztować ludzi, którzy naruszają Bezpieczeństwo i spokój w dowolnym miejscu.

angażowanie się w destrukcyjne zachowania może prowadzić do aresztowania i postawienia zarzutów karnych. Chociaż wydaje się, że jest to stosunkowo niewielkie przestępstwo, może to prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i stałego rejestru karnego.

co zakłóca spokój?

zgodnie z Prawem Teksańskim zakłócanie spokoju lub zakłócanie porządku publicznego obejmuje dość szeroką kategorię działań. Na przykład zakłócanie pokoju może odnosić się do wszelkich działań, które są wystarczająco uciążliwe, aby spowodować zagrożenie dla innych lub spowodować potencjalną sytuację nadzwyczajną.

aby zostać aresztowanym i oskarżonym o zakłócanie spokoju lub zakłócanie porządku, osoba musi:

  • angażowanie się w zachowanie, które jest lub ma potencjał spowodowania poważnego zagrożenia lub zakłóceń publicznych
  • angażowanie się w takie zachowanie świadomie
  • angażowanie się w takie zachowanie ze złymi intencjami

na przykład osoba, która wchodzi na publiczne spotkanie i zaczyna krzyczeć, grożąc innym przemocą lub odwracając stoły i krzesła, może zostać aresztowana i oskarżona o zakłócanie pokoju. Ponadto osoba, która zostaje odurzona i krzyczy na innych, głośno puka do drzwi lub ogólnie powoduje, że inni boją się o swoje bezpieczeństwo, może zostać aresztowana.

jednak samo głośne i hałaśliwe zachowanie nie musi być podstawą do aresztowania. Na przykład grupa przyjaciół, którzy są głośni w restauracji lub ludzie, którzy głośno śmieją się w publicznym parku, nie mogą zostać aresztowani. Jest to prawdą, nawet jeśli inni czują, że są uciążliwe lub zakłócone. Jeśli policja zostanie wezwana, funkcjonariusze mogą zażądać, aby grupa głośnych, hałaśliwych ludzi stonowała swoje zachowanie, ale niekoniecznie mogą zostać aresztowani za zakłócanie spokoju.

kary prawne

osoba aresztowana pod zarzutem zakłócania spokoju i skazana za to przestępstwo może zostać ukarana poważnymi karami prawnymi. Na przykład osoba skazana za zakłócanie spokoju może stawić czoła:

  • wyrok skazujący za wykroczenie
  • wyrok skazujący za wykroczenie
  • ewentualna obowiązkowa obecność na kursach edukacji alkoholowej lub kursach radzenia sobie z gniewem
  • prace społeczne
  • kary pieniężne

mimo wykroczeń i drobnych wykroczeń nie brzmi to zbyt poważnie, mogą pojawić się na kontroli zatrudnienia, powodując poważne problemy w dół drogi. Powtarzające się wyroki skazujące za to przestępstwo mogą być karane poważniejszymi karami, w tym karą więzienia i wysoką grzywną. Po prostu nie opłaca się zostać skazanym za zakłócanie spokoju w stanie Teksas.

Obrona prawna

aby zostać skazanym pod zarzutem zakłócania spokoju, prokuratura musi wykazać, że oskarżony świadomie i celowo angażował się w zachowanie, które było wystarczająco zakłócające.

adwokat obrony kryminalnej mógł użyć dowodów i silnych argumentów, aby pokazać, że osoba nie zrobiła tych działań świadomie lub ze złą intencją.

na przykład osoba aresztowana i oskarżona o zakłócanie spokoju po wdaniu się w bójkę może mieć obrońcę, który twierdzi, że po prostu angażował się w samoobronę. Nie jest przestępstwem walczyć w samoobronie w stanie Teksas. Ponadto obrońca mógł argumentować, że zakłócanie porządku publicznego było wynikiem wypadku, a nie umyślnego, celowego zachowania. Jeśli ta strategia się powiedzie, zarzuty mogą zostać wycofane.

czy ty lub ktoś kogo znasz jest oskarżony o zakłócanie spokoju? Chociaż może to nie wydawać się poważne, adwokat Matthew Sharp może pomóc zapewnić ochronę Twoich praw. Skontaktuj się z jego biurem już dziś pod numerem (713) 868-6100.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.