Fraktmanifest: varför ska du alltid producera det

fraktmanifestet är ett viktigt transportdokument för all internationell e-handel som gör eller tar emot leveranser.

förutom att innehålla detaljerad information som transportören använder för att generera en faktura, används manifestet för att spåra leveranser och känna till leveransmetoden.

idag kommer vi att förklara skillnaden mellan fraktmanifestet och andra dokument som används i internationell handel och du kan lära dig att göra ditt eget manifest. Notera!

Vad är en Shipping Manifest?

Definition

låt oss börja med definitionen av fraktmanifest.

fraktmanifestet är ett viktigt dokument i internationell handel och ingår i den uppsättning dokument som används i internationell transport.

den listar de varor som ska transporteras så att det totala antalet lådor som transporteras av transportören kan verifieras. Den innehåller information om antalet artiklar, vilken typ av paket som transporteras, mottagarens och avsändarens uppgifter.

det tjänar också till att identifiera de varor som måste levereras till varje mottagare.

Hur använder kurirföretag det?

när du hyr ett kurirföretag för att transportera dina varor kommer de att be dig om ett manifest för varje försändelse de måste göra.

detta dokument kommer att användas för att känna till de produkter de måste transportera, verifiera de totala förpackningarna och deras destination. De kommer också att använda manifestet för att fakturera sändningen.

Vi rekommenderar att du skriver ut ett manifest så att det kan signeras och användas som bevis på antalet lådor som transportören har samlat in.

skillnad mellan fraktmanifest och andra dokument

som vi har nämnt är fraktmanifestet en del av de dokument som används vid godstransporter inom internationell handel.

vanligtvis levereras det direkt till transportören för att känna till detaljerna i sändningen och kontrollera antalet paket som ska transporteras. Manifestet måste innehålla referensnumret för varje försändelse som kan spåras.

men vet du vad som är skillnaden mellan manifestet och de andra transportdokumenten? Här förklarar vi det för dig.

följesedel

följesedeln är det dokument som visar att köparen har mottagit varan och för att vara giltig måste mottagaren underteckna den.

även om det inte är ett juridiskt dokument används följesedeln för att motivera utgången av vissa produkter från lagret och leveransen av dessa.

Vi rekommenderar att du begär den signerade kopian från transportören så att du har bevis på leveransen av produkterna. Men om du är köparen, var noga med att underteckna leveransnoten för att bevisa att du har fått varorna.

konossement

konossement (B / L) är ett dokument som används som bevis på mottagande och transport av varor av transportören.

detta dokument ska specificera fraktbeloppet och om det redan har betalats eller måste betalas vid leverans.

förpackningslista

förpackningslistan är en lista över innehållet som transporteras. Det liknar handelsfaktura men, till skillnad från detta, inkluderar INTE priser.

detta dokument innehåller information om varans vikt, fakturanummer, Antal lådor och produktbeskrivning.

det genereras vanligtvis i duplikat för att direkt skicka ett dokument till mottagaren så att han kan kontrollera sändningen.

Plocklista

plocklistan är ett dokument som levereras direkt till lagret så att de kan förbereda en beställning. Det tjänar till att påskynda förberedelseprocessen och att hantera produkter mer effektivt.

i den här listan måste du inkludera information om produkterna, t.ex. deras plats i lagret och leveransuppgifterna.

varje gång du måste göra en försändelse måste du skapa en plocklista med de produkter du vill att butiken ska skicka. Du kan inkludera olika beställningar i samma lista för att spara tid.

hur man gör ett fraktmanifest

för att förbereda ett fraktmanifest måste du ta hänsyn till vissa riktlinjer. Innan du skapar en rekommenderar vi att du letar efter ett exempel på ett fraktmanifest så att du vet vilka detaljer du måste inkludera.

du kan också ladda ner en frakt manifest Mall och fylla den med dina varor data.

följande information måste ingå i ett manifest:

  • antal och typ av paket som skickas
  • Dokumentnummer
  • varubeskrivning
  • antal artiklar som ska transporteras
  • information om mottagaren
  • transportmedel
  • Fraktväg
  • information om avsändaren

all denna information används så att transportören kan generera en faktura för sändningen och för att verifiera att varorna matchar dokumentet.

ShippyPro hjälper dig med din frakt manifest

om du inte vet hur man skapar en frakt manifest för din e-handel, oroa dig inte. ShippyPro kan hjälpa dig.

med ShippyPro kan du skapa en frakt manifest för din e-handel utan svårigheter.

när du har förberett fraktetiketterna kan du på samma sida skapa ett fraktmanifest. Hur? Följ dessa steg:

1. Klicka på knappen’ bärare ’ högst upp på skärmen.

2. Välj transportören som du ska göra sändningen med. Verktyget låter dig välja mer än en försändelse du gör med samma kurirföretag.

3. Klicka på ’Skapa manifest’.

4. Inläsningsmanifestet genereras automatiskt och du är redo att skriva ut det från sidan Mina manifest.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.