Kapitel 3 – r Ubico De la Plata: ett neotropiskt Flodmynningssystem

r Ubico de la Plata, en av de största flodmynningarna i världen, är den näst största i Sydamerika. Bassängen ligger inom fem länder: Argentina, Bolivia, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Den har två huvudsakliga bifloder, paranasal och Uruguays floder som matar R. O. A. De La Plata, som i sin tur släpper ut vattnet i sydvästra Atlanten. Jordbruk, skogsbruk och djurgårdar är de viktigaste mänskliga aktiviteterna på bassängnivå, med flera dammar för elproduktion. Sjö-och fluvialtrafik, fiske och kustnära urbanisering (inklusive turism och föroreningar) är de viktigaste drivkrafterna vid själva mynningen. Dess inre del är källan till dricksvatten för staden Buenos Aires, medan det bräckta området har sandstränder som tillhandahåller ekosystemtjänster som huvudsakligen är förknippade med Rekreation, fritid och turism. Sedan 1970-talet reglerar en argentinsk-Uruguayansk binationskommission aktiviteter i flodmynningen. Kustförsämring, förorening och överfiske är de största hoten som måste regleras mer strikt för att upprätthålla både hälsostatus och funktionella ekosystemtjänster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.