störa freden: lag och påföljder

störa freden i Texas

brottsbekämpande tjänstemän i delstaten Texas ansvarar för att upprätthålla ordning på offentliga platser och privata bostäder. Detta innebär att de måste se till att incidenter som slagsmål, offentliga störningar eller potentiella nödsituationer förhindras eller stoppas snabbt när de inträffar. Med denna uppgift har poliser befogenhet att arrestera personer som bryter mot säkerheten och freden på vilken plats som helst.

att engagera sig i störande typer av beteenden kan leda till gripande och straffrättsliga anklagelser. Även om detta verkar vara ett relativt litet brott, det kan leda till allvarliga rättsliga konsekvenser och en permanent kriminalregister.

Vad stör freden?

enligt Texas lag, störa freden eller delta i förargelseväckande beteende täcker en ganska bred kategori av åtgärder. Till exempel kan störning av freden hänvisa till alla åtgärder som är tillräckligt störande för att orsaka fara för andra eller för att orsaka en potentiell nödsituation.

för att bli arresterad och anklagad för att störa freden eller oordnat innehåll måste en person:

  • vara engagerade i beteende som är eller har potential att orsaka en allvarlig fara eller allmän störning
  • vara engagerade i sådant beteende medvetet
  • vara engagerade i sådant beteende med dåliga avsikter

till exempel kan en person som går in i ett offentligt möte och börjar skrika, hota andra med våld eller vända bord och stolar arresteras och anklagas för att störa freden. En person som blir berusad och ropar på andra, knackar högt på dörrar eller i allmänhet får andra att frukta för sin säkerhet kan också arresteras.

men att bara vara högljudd och högljudd är inte nödvändigtvis skäl för ett gripande. Till exempel kan en grupp vänner som är högljudda på en restaurang eller människor som skrattar högt i en offentlig park inte arresteras. Detta gäller även om andra känner att de är en olägenhet eller störning. Om polisen kallas, officerarna kan begära att den grupp av högljudda, stökiga människor tona ner sitt beteende, men de får inte nödvändigtvis arresteras för att störa freden.

rättsliga påföljder

en person som arresteras på grund av att ha stört freden och dömts för detta brott kan få några allvarliga rättsliga påföljder. Till exempel kan en person som är dömd för att störa freden möta:

  • en fällande dom på en förseelse avgift
  • en fällande dom på en förseelse avgift
  • möjlig obligatorisk närvaro på alkohol utbildningskurser eller ilska kurser
  • samhällstjänst
  • monetära böter

även överträdelser och mindre förseelse avgifter låter inte mycket allvarligt, de kan dyka upp på en anställningsbakgrundskontroll, vilket orsakar allvarliga problem på vägen. Upprepade domar för detta brott kan straffas med allvarligare påföljder, inklusive fängelsetid och branta böter. Det betalar helt enkelt inte för att bli dömd för att störa freden i delstaten Texas.

juridiska försvar

för att bli dömd på grund av att störa freden måste åtalet visa att svaranden medvetet och avsiktligt engagerade sig i beteende som var tillräckligt störande.

en brottsförsvarsadvokat kan använda bevis och starka argument för att visa att personen inte gjorde dessa handlingar medvetet eller med dålig avsikt.

till exempel kan en person som arresteras och anklagas för att störa freden efter att ha kommit in i en kamp få en försvarsadvokat att hävda att de helt enkelt engagerade sig i självförsvar. Det är inte ett brott att slå tillbaka i självförsvar i delstaten Texas. En försvarsadvokat kan också hävda att den offentliga störningen var resultatet av en olycka istället för avsiktligt, avsiktligt beteende. Om denna strategi lyckas kan avgifterna tappas.

är du eller någon du känner anklagad för att störa freden? Även om det kanske inte verkar allvarligt, advokat Matthew Sharp kan bidra till att dina rättigheter skyddas. Kontakta hans kontor idag på (713) 868-6100.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.